Naujienos

 

STOVYKLOS “GYVENAME ŠOKIO RITMU” TURINYS  Žiūrėti toliau

BAIGIAMASIS KONCERTAS 2018

.

žiūrėti toliau

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO ŠVENTĖ

SĖKMĖ RESPUBLIKINIAME FORTEPIJONINĖS MUZIKOS KONKURSE “PAVASARIO GARSAI-2018”

žiūrėti toliau

Paskutiniąją žiemos dieną pas mus svečiavosi Kauno šokio teatras “Aura”. Pamokas vedė Blake Seidel (šokėjas iš JAV) ir Marine Fernanzed (šokėja iš Prancūzijos) .
Vakare 18 val . visus kviečiame į premjerą .
SPRENDIMAS / GAME CHANGER by AURA Dance Theatre
Choreography: Birutė Letukaitė
Costumes and idea: Guda Koster (Netherlands)
Music: Antanas Jasenka
Voice: Ilja Gun

žiūrėti toliau

VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO JUBILIEJAUS ŠVENTINIUOSE RENGINIUOSE 2018 ROKIŠKIS.

žiūrėti toliau

KONCERTAS IR DOVANĖLĖS SENELIAMS ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS NAMUOSE

žiūrėti toliau

KLASIKINIO ŠOKIO PAMOKA SU ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS BALETO SKYRIAUS MOKYTOJA DEIMANTE KARPUŠENKOVIENE

KELIAUJANTIS FESTIVALIS “2017”. PRAHA

žiūrėti toliau

PIRMOKAI PRISIEKĖ IŠTIKIMYBĖ ŠOKIO DEIVEI TERPSICHOREI

žiūrėti toliau

Pirmokai prisiekė ištikimybę šokio deivei Terpsichorei

ŠVENTINĖS DIENOS, SKIRTOS ROKIŠKIO MIESTO 518-AJAM GIMTADIENIUI

Choreografijos mokyklos mokinių koncertas „Iš pasakų knygos…”

žiūrėti toliau

Mokslo metų pradžios šventė

žiūrėti toliau

“Dainavimo scenoje vasaros stovykla” 2017

žiūrėti toliau