Apie mus

 

1989 metais Rokiškio vaikų muzikos mokykloje įsteigtas choreografijos skyrius.

1992 m. remiantis rajono valdybos 1992-12-22 posėdžio protokolu Nr.35.skyrius reorganizuotas į Rokiškio choreografijos mokyklą

Nuo  2020 m. rugpjūčio 27 d.  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. TS-44, Rokiškio choreografijos mokykla reorganizuota, prijungiant ją prie Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos ir veiklą tęsia kaip choreografijos skyrius.

Choreografijos skyrius vienintelis Rokiškio rajone teikiantis neformalaus švietimo choreografinį – meninį išsilavinimą.

SKYRIAUS MISIJA – mokinių meninis ir estetinis ugdymas. Šokio, teatro ir muzikos tarpusavio ryšys.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1.Teikti mokiniams bendrą choreografinį, muzikinį išsilavinimą, ugdyti jų meninį skonį, nacionalinę savimonę, remiantis tautos kultūra, liaudies tradicijomis ir papročiais, geriausiais pasaulinės kultūros pavyzdžiais.

2.Ugdyti meno mylėtojus, meno saviveiklos dalyvius, meno propaguotojus.

3.Siekti, kad pradiniai meninės veiklos įgūdžiai būtų tinkamo profesinio lygio.