Mokytojai

 

ALGIS BAGDONAS                                koncertmeisteris, muzikos (gitaros-akordeono) mokytojas

RIMA BIELOVIENĖ                                choreografijos mokytoja

JŪRATĖ BUDRIENĖ                             muzikos (smuiko) mokytoja

SIGITAS DAŠČIORAS                          audiovizualinio meno mokytojas

IEVA LAPELYTĖ                                     choreografijos mokytoja

LILIJA SAVICKIENĖ                             koncertmeisterė, muzikos (fortepijono) mokytoja

SNIEGUOLĖ SKARDŽIUVIENĖ        choreografijos mokytoja

ONA VIGĖLYTĖ                                      muzikos (fortepijono) mokytoja