Mokytojai

 

ALGIS BAGDONAS                               vyr. koncertmeisteris, muzikos (gitaros) mokytojas metodininkas

RIMA BIELOVIENĖ                               choreografijos mokytoja metodininkė

OKSANA SADAUSKENĖ                     muzikos (smuiko) mokytoja metodininkė

SIGITAS DAŠČIORAS                          audiovizualinio meno  vyr. mokytojas

IEVA LAPELYTĖ                                     choreografijos vyr. mokytoja

LILIJA SAVICKIENĖ                            vyr. koncertmeisterė, muzikos (fortepijono) mokytoja

SNIEGUOLĖ SKARDŽIUVIENĖ        choreografijos mokytoja metodininkė

ONA VIGĖLYTĖ                                      muzikos (fortepijono) mokytoja metodininkė