Mokytojai

  1. Snieguolė Skardžiuvienė choreografijos mokytoja
  2. Rima Bielovienė         choreografijos mokytoja
  3. Aušra Čepulienė         choreografijos mokytoja
  4. Virginija Pipinienė     koncertmeisterė, mokytoja
  5. Algis Bagdonas           koncertmeisteris, mokytojas
  6. Lilija Savickienė         koncertmeisterė, mokytoja
  7. Ona Vigėlytė                muzikos (fortepijono) mokytoja
  8.  Jūratė Budrienė        muzikos (smuiko) mokytoja
  9. Eimis Šeršniovas        mokytojas