Vadovo ataskaita

Vadovo  veiklos ataskaita už 2019 m. Toliau

Vadovo  veiklos ataskaita už 2018 m. Toliau